Spendenbutton


  Stichting Don Bosco Development

   Don Bosco Development (DBD) is an NGO (non governmental organization) that since the 90s provides  international aid und thoroughly supports hundreds of projects throughout the world.

   The aims are to support young people in need to  overcome poverty and misery by means of educational projects in developing countries under the slogan for all youth, by all youth. EDUCATION CONQUERS POVERTY.

   The organization in all his procedures is focussed on the 1815 (in Torino) born Giovanni M. Bosco, the first spiritual streetworker ever, who still fulfills an exemplary role for many young people.

   The local partners on-site, the Salesians of Don Bosco (SDB) as well as the Don Bosco Sisters (FMA) realize for more than one hundred years sustainable development programmes in a christian context. In the first place the target groups are streetkids but aid is also offered to other peer groups as well as entire villages. By now more than 16,000 Salesians plus 14,500 Don Bosco Sisters are operational in over 130 countries worldwide.

   Hundreds of thousands of children enjoyed basical primary schooleducation and young people were offered apprenticeships, moreover in a tecnical as well as administrative context in order to guarantee a more prosperous future. Even,in due of time, seven Don Bosco Universities were founded, mainly in South-America as well as in India.

   DBD therefore is able to call upon a unique Don Bosco network operating in Africa, Asia, Latin-America and also in many East-European countries.

   The organization operates by christian principles and values and supports fair-trade investments. DBD supports  - by means of it‘s projects – the development of a humanitarian cosmopolitical way of thinking towards a peaceful co-existence of all people next to eachother.

   The final goal is, to meet an acceptable standard of living for everyone, which is provided by the availabilty of:

   • the most elementary basic needs in (non-) food
   • the absolute freedom of any shape of op/suppression
   • the knowledge, the understanding as well as the science of management concerning all aspects of human dignity, including the fellow human being
   • the liberty to all people, to be able to decide upon the shape and design of each own individual life in order to make a sharing life with fellow men in a community possible at any time.

   De Stichting Don Bosco Development is een internationale hulporganisatie ( NGO), die reeds sedert de jaren `90 een wezenlijke bijdrage levert in tal van projecten in de gehele wereld. Het doel van de stichting is het ondersteunen van hulpbehoevende jongeren in de bestrijding van armoede en nood, middels de inzet van educatieve projecten in ontwikkelingslanden onder het motto voor en door jongeren EDUCATIE OVERWINT ARMOEDE

   De stichting volgt hierbij de ziens- en werkwijze van de 1815 (in Turijn) geboren spirituele eerste streetworker, Giovanni M. Bosco die voor veel jeugdigen nog steeds een voorbeeldfunctie vervult.

   De lokale partners ter plekke, de Salesianen van Don Bosco (SDB) dan wel de Zusters Don Bosco (FMA) zetten in een christelijke context reeds meer dan honderd jaar duurzame ontwikkelingsprojecten om voor een groot deel voor straatkinderen, maar ook andere peer groepen dan wel voor complete dorpsbevolkingen. Hedentendage werken meer dan 16.000 Salesianen en 14.500 Don Bosco Zusters in meer dan 130 landen wereldwijd. Honderd-duizenden kinderen hebben daarvoor een schoolopleiding kunnen genieten, beroeps-onderwijs mogen ervaren waardoor een betere toekomst voor hen gerealiseerd werd. Er zijn zeven Don Bosco Universiteiten opgericht in voornamelijk Latijns-Amerika en in India.

   De Stichting Don Bosco Development beschikt hierbij over een uniek verspreid Don Bosco netwerk in Azie, Afrika, Latijns-Amerika als ook in Oost-Europese landen.

   De organisatie werkt vanuit christelijke waarden en normen en ondersteunt fairtrade investeringen. De stichting draagt met zijn werk bij aan de ontwikkeling van een humanitaire kosmopolitisch denken naar een vreedzame existentie aller mensen naast en met elkaar.

   Het doel is een aanvaardbare levensstandaard voor iedereen, hetgeen wordt bewerkstelligt door het ter beschikking hebben van

   • de meeste elementaire levensvoorzieningen,
   •  een absolute vrijheid van elke vorm van onderdrukking,
   • de wetenschap , het begrijpen en de kennis omtrent alle facetten der waardigheid van de mens en zijn mededemens
   • de vrijheid van een ieder zijn leven zodanig gestalte te kunnen geven, dat het eigen leven naar wens georganiseerd en dat men naar wens deelgenoot van een community kan zijn.

   contact

    E-Mail

    Peizerweg 140

    9727 AP GRONINGEN

    Bank: NL68 TRIO 0197 728 561

    BIC: TRIONL2U

    RSIN: 853 019 265

    Hartelijk dank voor uw ondersteuning.


    drucken  DRUCKEN     versenden  SEITE ALS MAIL VERSENDEN     spenden  JETZT SPENDEN